การเล่นกอล์ฟ

การเล่นกอล์ฟนั้น ผู้เล่นจะเล่นบนหลุมที่กำหนด โดยทั่วไปสิบแปดหลุม แต่ละหลุมนั้นจะเริ่มจากการตีจากแท่นตั้งที เมื่อลูกกอล์ฟหยุดนิ่งที่ใด ก็ตีต่อไปจากจุดนั้น จนกระทั่งลูกกอล์ฟลงไปในหลุมซึ่งอยู่บนกรีน ผู้เล่นจะพยายามตีโดยให้ลงหลุมด้วยจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด

โดยทั่วไปผู้เล่นจะเดินหรือนั่งรถกอล์ฟไปทั่วสนาม โดยอาจเป็นการเล่นคนเดียว สองคน ไปจนถึงสี่หรือห้าคน มักเรียกว่า "ก๊วน" บางครั้งจะมีแคดดี้เดินด้วย แคดดี้คือคนที่แบกและจัดการอุปกรณ์ และให้คำแนะนำในการเล่นแก่ผู้เล่น ผู้เล่นแต่ละคนจะตีลูกกอล์ฟคนละลูก ยกเว้นในการเล่นที่เรียกว่า "โฟร์ซัมส์" ซึ่งเป็นการเล่นแบบคู่ที่ผู้เล่นในทีมจะผลัดกันตีลูกกอล์ฟลูกเดียวกัน

ในแต่ละหลุม จะมีรูปแบบการนับคะแนนดังนี้

รูปแบบบนป้ายคะแนน คำศัพท์เฉพาะ ความหมาย
  • -4 คอนดอร์ (หรือดับเบิลอัลบาทรอส) ต่ำกว่าพาร์สี่สโตรค
  • -3 อัลบาทรอส (หรือดับเบิลอีเกิล) ต่ำกว่าพาร์สามสโตรค
  • -2 อีเกิล (หรือดับเบิลเบอร์ดี) ต่ำกว่าพาร์สองสโตรค
  • -1 เบอร์ดี ต่ำกว่าพาร์หนึ่งสโตรค
  • +0 พาร์ สโตรคเท่ากับพาร์
  • +1 โบกี มากกว่าพาร์หนึ่งสโตรค
  • +2 ดับเบิลโบกี มากกว่าพาร์สองสโตรค
  • +3 ทริปเปิลโบกี มากกว่าพาร์สามสโตรค
  • +4 ควอดรูเพิลโบกี มากกว่าพาร์สี่สโตรค

รูปแบบการเล่นกอล์ฟพื้นฐานมีสองแบบคือ สโตรคเพลย์และแมตช์เพลย์ สโตรคเพลย์ เป็นระบบที่ใช้ในการแข่งขันส่วนใหญ่ ในระบบนี้ ผู้เล่นแต่ละคน (หรือแต่ละทีม) จะนับคะแนนการตีของทุกหลุมเมื่อรวมเป็นคะแนนสรุป และฝ่ายที่มีจำนวนครั้งน้อยที่สุดในรอบที่กำหนดเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะ ในการเล่นแบบแมตช์เพลย์ ผู้เล่นสองคน (หรือสองทีม) จะแข่งกันในแต่ละหลุม ฝ่ายที่ใช้สโตรคน้อยกว่าในแต่ละหลุม จะชนะหลุมนั้น หรือถ้าใช้สโตรคเท่ากัน จะนับเป็นหลุมเสมอกัน ฝ่ายที่ชนะจำนวนหลุมมากกว่า เป็นผู้ชนะ